Contact

Gräper Europe s.r.o.

Národná 18
010 01 Žilina,
Slovensko

Ing. Pavol Gerát - prokurista: 0911 267 857, pgerat@graeper.sk;

Ing. Vladimír Loula - technická podpora predaja: 0911 274 990, vloula@graeper.sk;

Ing. Jozef Dávidík - technik: 0948 897 949, jdavidik@graeper.sk;

Iveta Dupkala - účtovnícto: 0911 507 750, idupkala@graeper.sk

Company data

IČO: 36724084
DIČ: 2022311577
IČ DPH: SK2022311577
Zapísaná na Žilina, odd. Sro, vl.č.18492/L

EN - Presnost. Inovace. Kvalita. 

EN - Jen s perfektním výsledkem jsme spokojeni.