Kontakt

Gräper Europe s.r.o.

Národná 18
010 01 Žilina,
Slovensko

Ing. Pavol Gerát - prokurista, riaditeľ : 0911 267 857, pgerat@graeper.sk;

Ing. Vladimír Loula - technická podpora predaja : 0911 274 990, vloula@graeper.sk;

Ing. Jozef Dávidík - technik : 0948 897 949, jdavidik@graeper.sk;

Bc. Kristína Ďurneková - controlling, administratívna podpora :

0911 507 750, kdurnekova@graeper.sk

Rechnungs-Daten

IČO: 36724084
DIČ: 2022311577
IČ DPH: SK2022311577
Zapísaná na Žilina, odd. Sro, vl.č.18492/L

Die Genauigkeit. Die Innovationen. Die Qualität.

Wir werden nur mit perfektem Ergebnis zufrieden.