Vonkajšie rozmery (DxŠxV): 2160x1900x2350 mm
Maximálny menovitý výkon: do 630 kVA
Hmotnosť prázdneho skeletu: 5600 kg
r1

KOMPAKTNÁ KIOSKOVÁ transformačná stanica GRÄPER MKP 800

Menovité napätie VN: 3 AC 22 kV 50 Hz / sieť s účinným uzemnením neutrálneho bodu cez nízku impedanciu

Menovité napätie NN: 3/PEN AC 420/242 V 50 Hz / TN-C,

Frekvencia: 50 Hz

Menovitý výkon transformátora: do 630 kVA

Menovitý prúd prípojníc VN: pole káblového prívodu 630 A, pole vývodu na TR 200 A

Menovitý prúd prípojníc NN: do 1000 A

Menovité izolačné napätie VN / NN rozvádzača: 24 kV / 1000 V

Menovitý krátkodobý / dynamický prúd rozvádzača VN: 16 kA / 40 kA

Menovitý krátkodobý / dynamický prúd rozvádzača NN: do 25 kA / do 60 kA

Krytie VN / NN rozvádzača: IP 65 / IP 20

Krytie celej stanice: IP 23D

Trieda krytu: K 20

Vonkajšie rozmery (dxšxv): 2160x1900x2420  mm

Hmotnosť prázdneho skeletu: cca 5600 kg

Prostredie:

  • 3.1.1. základné (v priestoroch kioskovej TS),
  • 4.1.1. vonkajšie, obyčajné (mimo priestorov TS - STN 33 03 00),                

Trieda:

  • pre vnútorné časti: XC1
  • pre vonkajšie časti: XC4, XF1, XA1.

Pracovné podmienky:

  • teplota okolia –40°C ≤ t ≤ + 40°C
  • nadmorská výška do 1000 m n. m.

Pozn.: Použitie trafostanice v iných klimatických a pracovných podmienkach je potrebné konzultovať s dodávateľom TS.

Presnosť. Inovácie. Kvalita. 

Len s perfektným výsledkom sme spokojní.