ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

O nás

Firemná skupina Gräper patrí už vyše 110 rokov k lídrom na trhu a úspešne sa presadzuje ako kompetentný výrobca betónových trafostaníc s elektrickou výbavou, nízkonapäťových rozvádzačov, vzduchom izolovaných vysokonapäťových rozvádzačov ako aj výrobkov z vápencovo-pieskových tehál. Výrobky Gräper majú vynikajúcu národnú i medzinárodnú povesť. Charakteristickým znakom skupiny je najvyššia úroveň oprávnenosti spojená so schopnosťou vyvíjať individuálne riešenia pre zákazníkov vo všetkých oblastiach. 

Realizácie Gräper

Množstvo projektov s vysoko sofistikovanou technológiou sa realizuje na základe vývoja a výroby spoločnosti Gräper nielen v Nemecku, ale pečať firmy nesie aj veľa inštalácií v západnej Európe, predovšetkým v Španielsku a Holandsku, ale aj v Číne, Afrike, Južnej Amerike,..Ambíciou firmy v minulosti bolo posunúť hranice svojho trhu do strednej a východnej Európy. S týmto cieľom pôsobí od roku 2007 na Slovensku odbytová spoločnosť Gräper Europe so sídlom v Žiline. Firma Gräper Europe je 100%-nou dcérou nemeckej materskej spoločnosti Gräper so sídlom v meste Ahlhorn, v severnom Nemecku. Založenie novej spoločnosti prinieslo svoje ovocie. Stanice firmy Gräper boli inštalované hlavne na Slovensku, v Maďarsku, v Česku, v Rakúsku,  ale taktiež už aj v Rusku a v Gruzínsku.

Naši zákazníci

Výrobky so značkou Gräper našli uplatnenie nielen u zákazníkov v priemysle, či bytovej výstavbe, ale aj u významných distribučných spoločností na slovenskom, maďarskom, rakúskom, či českom trhu. Svedčia o tom realizované projekty pre najvýznamnejších zákazníkov z oblasti energetiky. Hlavnými prednosťami trafostaníc a rozvodní je ich variabilita a kompaktnosť. Tvarom aj rozmermi sa stanice pružne prispôsobujú požiadavkám zákazníka.

Vysoký stupeň bezpečnosti

"Najnovšie technológie nám umožňujú dodržiavať najvyšší stupeň bezpečnosti,“ hovorí riaditeľ spoločnosti Gräper Europe Ing. Gerát a dodáva: „Všetky trafostanice aj rozvodne sa kontrolujú a vyrábajú takým spôsobom, aby zaistili nielen spoľahlivé a bezpečné zásobovanie energiou pripojených objektov, ale aj bezpečnosť ľudí a prostredia. Všetky zariadenia zodpovedajú prísnym a vysokým požiadavkám EÚ na bezpečnosť (napr. odolnosť proti oblúkovému skratu), ktoré sa overujú v nezávislých skúšobných laboratóriách.“

Kompletná dodávka

Trafostanice a spínacie stanice Gräper sa montujú a vybavujú elektrickým zariadením v podmienkach závodu, čím sa nielen podstatne šetrí čas na uvedenie stanice do prevádzky, ale aj zvyšuje úroveň kvality a bezpečnosti pri prevádzke. Záväzné skúšky staníc sa robia podľa pracovného postupu medzinárodných elektrotechnických noriem IEC a medzinárodnej normy pre systém manažmentu kvality ISO 9001 a takmer vylučujú výskyt technických porúch zariadenia dodávanej stanice. Rovnako umožňujú vykonať celú inštaláciu a zapojenie stanice Gräper v priebehu jednej hodiny.

Ľahký betón

Bezpečnosť a kvalitatívne vlastnosti dodávaných staníc Gräper sa dosahujú použitím špeciálneho veľmi odolného ľahkého betónu pevnostnej triedy LB25 so zatvorenou štruktúrou, ktorý je odolný voči vode a olejom. Dodáva sa v rámci štandardného vyhotovenia pri všetkých konštrukčných prvkoch stanice, t.j. pri streche, stenách, oddeľovacích stenách, podlahe a káblovom priestore. Ľahký betón je stavebný prvok s rovnakou menovitou pevnosťou ako má obyčajný betón, ale vďaka použitému keramzitu vo funkcii jedného z plnív má nižšiu hustotu v suchom stave, čo vytvára priaznivé podmienky pri stavbe stanice a znižuje o cca 24 percent vlastnú hmotnosť konštrukcie. Okrem toho má používaný betón vynikajúce tepelno-izolačné vlastnosti a zodpovedá požiadavkám na protipožiarnu odolnosť. Olejotesnosť a vodotesnosť sú samozrejmosťou.

Vymývaný betón

Ďalšou zvláštnosťou je vymývaný betón vyrábaný firmou Gräper, ktorý je zvlášť odolný voči znečisteniu, poškodeniu a vplyvom počasia. Trafostanice Gräper s tvrdou a odolnou fasádou prinášajú zákazníkovi v porovnaní s fasádou s omietkou a náterom výrazne nižšie náklady na údržbu.

Variabilita

Firma Gräper dodáva široké spektrum typov trafostaníc v rôznej architektonickej úprave (napr. sedlová strecha) na želanie zákazníka a ponúka tiež širokú paletu farebných odtieňov ako aj rôzne druhy povrchovej úpravy (napr. vymývaný betón, škrabaná omietka, kamenný, tehlový alebo drevený obklad, ...).

V rámci technickej podpory pre projektantov, dodávateľov a stavebníkov firma poskytuje elektronický katalóg ponúkaných trafostaníc s technickým popisom a výkresovou dokumentáciou typových zapojení a usporiadaní technologickej časti staníc, resp. aj technickú podporu pri tvorbe projektovej dokumentácie atypických zostáv.

(odkaz na materskú firmu)

 

Presnosť. Inovácie. Kvalita. 

Len s perfektným výsledkom sme spokojní.