Vonkajšie rozmery (DxŠxV): 3100x2700x3247 mm
Maximálny menovitý výkon: 630 kVA (1000 kVA)
Hmotnosť prázdneho skeletu: 13600 kg
o10 v3

Menovité napätie VN: 3 AC 22 kV 50 Hz/IT

Menovité napätie NN: 3/PEN AC 420/242 V 50 Hz/TN-C,

Frekvencia: 50 Hz

Menovitý výkon transformátora: do 630 kVA, (voliteľne do 1 000 kVA)

Menovitý prúd prípojníc VN: podľa typu VN rozvádzača do 630 A

Menovitý prúd prípojníc NN: do 1 000 A, (voliteľne do 1 500 A)

Menovité izolačné napätie VN/NN rozvádzača: 24 kV/1 000 V

Menovitý krátkodobý/dynamický prúd rozvádzača VN: 16 kA/40 kA

Menovitý krátkodobý/dynamický prúd rozvádzača NN: do 30 kA/do 60 kA

Krytie NN rozvádzača: IP 20

Krytie celej stanice: IP 23D

Trieda krytu: K 20

Hmotnosť prázdneho skeletu: cca 13 600 kg

Vonkajšie rozmery (dxšxv): 3 100x2 700x3 247 mm

Prostredie:

  • 3.1.1. základné (v priestoroch kioskovej TS)
  • 4.1.1. vonkajšie, obyčajné (mimo priestorov TS - STN 33 03 00)

Expoz. trieda:

  • pre vnútorné časti: XC1
  • pre vonkajšie časti: XC4, XF1, XA1.

Pracovné podmienky:

  • teplota okolia –40°C ≤ t ≤ + 40°C
  • nadmorská výška do 1 000 m n. m.

Pozn.: Použitie trafostanice v iných klimatických a pracovných podmienkach je potrebné konzultovať s dodávateľom TS.

Presnosť. Inovácie. Kvalita. 

Len s perfektným výsledkom sme spokojní.